Seznam uchazečů přijatých v rámci autoremedury

V této aktualitě naleznete seznamy uchazečů přijatých ke studiu na Gymnáziu Františka Palackého Valašské Meziříčí pro školní rok 2018/19 v rámci autoremedury.

Seznam uchazečů přijatých v rámci autoremedury – čtyřletý studijní cyklus (79-41-K/41)

Seznam uchazečů přijatých v rámci autoremedury – šestiletý studijní cyklus (79-41-K/61)

Všem přijatým uchazečům o studium na Gymnáziu Františka Palackého Valašské Meziříčí srdečně gratuluji!

Svůj úmysl vzdělávat se na Gymnáziu Františka Palackého Valašské Meziříčí ve studijním oboru 79-41-K/41 Gymnázium (délka studia 4 roky) nebo 79-41-K/61 Gymnázium (délka studia 6 let), denní forma vzdělávání musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se na Gymnáziu Františka Palackého Valašské Meziříčí podle § 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ve střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kdy byl přijat na základě odvolání (§ 60g odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění).

Aby se uchazeč stal žákem Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí, musí nejpozději k 1. 9. 2018 doložit úspěšné ukončení 7. ročníku ZŠ (šestiletý cyklus) nebo splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky (čtyřletý cyklus). 

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout osobně ve středu 16. 5. 2018 do 15.15 hodin a ve čtvrtek 17. 5. 2018 od 7.30 do 15.15 hodin v kanceláři školy. Nevyzvednutá rozhodnutí budou následně zaslána poštou.

Mgr. Mojmír Zetek, v. r., ředitel školy

Přiložené soubory (2)
Název a typ souboru
Dokument PDF Seznam uchazečů přijatých v rámci autoremedury – čtyřletý studijní cyklus, pro školní rok 2018/19
Dokument PDF
83.55 kB
Dokument PDF Seznam uchazečů přijatých v rámci autoremedury – šestiletý studijní cyklus, pro školní rok 2018/19
Dokument PDF
82.48 kB