Obrázek článku Školní průkaz ISIC

Žáci naší školy si mohou objednat mezinárodní studentský průkaz ISIC.

Tento průkaz je především identifikačním dokladem, který potvrzuje studium na naší škole, ale rovněž funguje jako mezinárodně uznávaný doklad studenta akceptovaný ve 130 zemích světa (včetně všech členských zemí EU), a také jako karta využitelná pro zhruba 2 000 různých slev a výhod v ČR. ISIC je také neocenitelnou pomůckou při cestování – v zahraničí bude ISIC uznán na více než sto dvaceti pěti tisících místech.

Co přináší ISIC vydaný přes naši školu?

 • Mnohými institucemi je uznáván jako plnohodnotné potvrzení o studiu (např. městské dopravní podniky).
 • Školní ISIC si není nutné každý rok pořizovat znovu – vydaný průkaz zůstává držiteli po celou dobu studia; licence ISIC je však platná pouze od září do konce následujícího kalendářního roku (16 měsíců), po roce se následně student může rozhodnout, zda si zakoupí známku prodlužující platnost, kterou získá pouze ve škole.
 • Školní ISIC je levnější!
 • Prvotní pořízení průkazu stojí 290 Kč.
 • Cena prodloužení v dalších letech je pouze 180 Kč.
 • V případě ztráty či zničení vystavujeme duplikát za 110 Kč.
 • Roční průkaz ISIC v běžné distribuci stojí 350 Kč.

Co přináší ISIC?

 • Platnost ve 130 zemích světa, více než 125 000 slev po celém světě.
 • Slevy a výhody v dopravě: MHD nejen v krajských městech, sleva na téměř 300 autobusových linkách v ČR, některých krajích funguje ISIC i jako náhrada žákovského průkazu.
 • Speciální celoroční cestovní pojištění UNIQA od 200 Kč.
 • Je akceptován většinou dopravních podniků po celé ČR jako potvrzení o studiu.
 • Slevy na více než 2 000 místech v ČR:
 • při nákupech, stravování a vzdělávání
 • na vstupném na festivaly, akce, do klubů
 • na permanentky v lyžařských areálech
 • při cestování – letenky, autobusové a vlakové jízdenky
 • na vstupném do světově proslulých kulturně-historických památek
 • při ubytování v hotelech, kempech a ubytovnách

Jak si ISIC objednat? 

O průkazy ISIC se na naší škole stará paní Denisa Štreitová s pomocí předsedů tříd. Žádost o vydání průkazu, kterou najdete na zadní straně tohoto dopisu nebo vám ji předá předseda třídy, prosím vyplňte, podepište (u studentů mladších 16 let je vyžadován podpis zákonného zástupce) a předejte předsedovi třídy, který zároveň zařídí pořízení fotografií.  

Zářijový termín pro školní rok 2021/2022 je od 13. 9. do 17. 9. 2021 a lednový termín je od 17. 1. 2021 do 21. 1. 2022. Hotový průkaz Vám bude vydán v průběhu 14 dnů následujícího měsíce. Budete informování prostřednictvím vašeho předsedy třídy.  

Prodloužení průkazky ISIC nahlaste předsedovi třídy, žádost vyplňovat nemusíte. 

Poplatek za ISIC průkazku/revalidační známku uhraďte na účet školy nejpozději do 17. 9. 2021: 

 účet školy 2201022424/2010, variabilní symbol: 116, do poznámky: Jméno, příjmení a třída 

Přiložené soubory (1)
Název a typ souboru
Dokument PDF Žádost o vystavení ISIC karty
Dokument PDF
86.31 kB