Obrázek článku Informace k přijímacím zkouškám nanečisto 2020

V této aktualitě naleznete časový harmonogram zkoušek, seznamy žáků v učebnách a kompletní seznam přihlášených účastníků s údaji o platbě.

Harmonogram PZN 17. ledna 2020

Rozpis učeben

historická budova  Skupina
1. B (120) – přízemí 4.1
4. B (207) – 1. patro 4.2
3. B (210) – 1. patro 4.3
4. E (211) – 1. patro 4.4
6. E (213) – 1. patro 6.1
3. E (215) – 1. patro 6.2

Časový rozpis

13:45–14:00  prezence v učebně
14:00–14:15 úvodní administrace
14:15–15:25  test z M
15:25–15:40 přestávka
15:40–15:55  úvodní administrace
15:55–16:55 test z Čj a L

Výsledky přijímacích zkoušek nanečisto budou zveřejněny nejpozději v pondělí 27. 1. 2020 do 12.00 hodin.