Obrázek článku Evropský parlament mládeže

Studentská konference se bude konat v Uherském Hradišti v listopadu 2019. 

Evropský parlament mládeže v ČR (EPM) je studentská organizace, jejímž cílem je vzdělávání mladých lidí a rozvíjení jejich dovedností, zejména pak schopnosti komunikace a porozumění. Důraz je kladen na to, aby si každý student vyzkoušel něco nového a mohl svobodně sdílet svůj názor. Akce probíhají výhradně v anglickém jazyce.

Hlavní činností EPM je pořádání zasedání, a to Regionálních výběrových konferencí (RVK) a Národní výběrové konference. Regionální výběrové konference se letos konají v Táboře (1. 11. – 3. 11. 2019) a v Uherském Hradišti (22. 11. – 24. 11. 2019). Přihlašování na tyto konference bude spuštěno v září, studenti se mohou hlásit buď samostatně, nebo jako delegace.

Za organizátory se na Vás těší

Vojtěch Donát
Koordinátor pro komunikaci se školami (Morava a Slezsko)
Coordinator for Communication with Schools (Moravia and Silesia)
European Youth Parliament CZ

Evropský parlament mládeže v ČR, z.s.
www.eyp.cz

Přiložené soubory (1)
Název a typ souboru
Dokument PDF Infosheet Dny EPM 2019
Dokument PDF
121.95 kB