Obrázek článku Objednávka ISIC průkazů a jejich prodloužení

V termínu od 16. 1. do 20. 1. 2023 si můžete prostřednictvím svého předsedy třídy objednat ISIC průkazy nebo jejich prodloužení.

Od předsedy dostanete žádost o vydání průkazu nebo si ji vytisknete v příloze. Žádost vyplníte, podepíšete a předáte ji předsedovi, který zároveň zajistí pořízení fotografií.

Pro prodloužení průkazu se stačí předsedovi nahlásit.

Poplatek za ISIC průkaz/prodloužení uhraďte na účet školy nejpozději do 20. 1. 2023. Pokud nezaplatíte do určeného termínu, nebude vám průkaz vystaven.

 Účet školy 2201022424/2010, variabilní symbol: 116, poznámka: Jméno, příjmení a třída

o    Prvotní pořízení průkazu stojí 350 Kč.

o    Cena prodloužení v dalších letech je pouze 250 Kč.

o    V případě ztráty či zničení vystavujeme duplikát za 100 Kč.

Hotový průkaz Vám bude vydán v průběhu 14 dnů. Budete informování prostřednictvím předsedy vaší třídy.

Jak má vypadat fotografie:

Fotografie může být pořízena mobilním telefonem.
Velikost: minimálně 300px na šířku, doporučená celková velikost minimálně 20 Kb.
Rozvrh: barevná pasová fotografie, na snímku rozeznatelný nezakrytý obličej, za ním neutrální pozadí. Obličej musí být kompletní včetně vrchní části hlavy, neakceptují se v poslední době módní fotografie, na kterých chybí čelo a horní část hlavy.
Kvalita: dostatečná kvalita, bez kostiček, nerozmazaný, bez vodotisků a vzorů, v reálných barvách.
Zdroj: nelze užít fotografie z jiných průkazů. Bývají na nich vodotisky, bezpečnostní vzory a kvalita skenu je všeobecně špatná.
Aktuálnost: fotka musí odrážet aktuální podobu držitele karty.
Všechny fotografie pojmenovat ve stejném formátu, (Příjmení.Jméno.Třída).