Popis předmětu

Hodinová dotace: 2 hodiny týdně

Obsah semináře: Seminář z českého jazyka a slohu je zaměřen na procvičování a prohlubování práce s jazykem: porozumění textům z různých oborů a textům ve veřejné komunikaci, jejich funkční určení a zařazení k slohové oblasti. Součástí práce v semináři je tvorba jazykových projevů tak, aby splňovaly zadaný účel a odpovídaly kompozičně i formálně určitému útvaru, tedy tzv. tvůrčí psaní. Absolventi semináři by měli být schopni formulovat své myšlenky, názory a postoje v různých funkčních stylech. Svou stylistickou obratnost si mohou ověřit v praxi, například příspěvky na školní web či tvorbou školního časopisu.

Vztah k maturitní zkoušce: Seminář je určen především pro ty, kteří se rozhodnou pro studium bohemistiky nebo cizího jazyka. Dobré ovládání mateřského jazyka je však předpokladem studia na všech vysokých školách, zvláště na školách zaměřených humanitně.

Soubory ke stažení (3)
Název a typ souboru
Dokument PDF Seznam literárních děl k MZ - vyplňovací formulář.pdf
Dokument PDF
274.44 kB
Dokument PDF Seznam literárních děl k MZ - formulář k tisku.pdf
Dokument PDF
264.21 kB
Dokument PDF Seznam literárních děl k MZ.pdf
Dokument PDF
135.61 kB
Učitelé
Mgr. Marie Dufková
Mgr. Zuzana Grohová
Mgr. Lukáš Korábečný
Mgr. Vilma Vašáková
Mgr. Mojmír Zetek
Aktuality k předmětu

Aktuality k předmětu

Celkem 11 aktualit

Zobrazit všechny aktuality
Galerie k předmětu

Galerie k předmětu

Žádné galerie

Zobrazit všechny galerie