Popis předmětu

Hodinová dotace: 1 hodina týdně

Seminář českého jazyka má za úkol procvičit a zdokonalit jazykové a slohové dovednosti a znalosti maturantů. Na rozborech textů různého funkčně-stylového zaměření si žáci jednak upevní vlastní čtenářskou gramotnost, tj. porozumění textům, jednak získají větší jistotu při vyhodnocování adekvátnosti použitých jazykových prostředků.

V semináři a pro seminář koncipují žáci vlastní jazykové projevy, psané i ústní, tak aby byli co nejlépe připraveni pro písemnou část státní maturitní zkoušky. Pozornost je věnována správnosti vyjadřování po stránce pravopisné, gramatické i slohové.

Soubory ke stažení (3)
Název a typ souboru
Dokument PDF Seznam literárních děl k MZ - vyplňovací formulář.pdf
Dokument PDF
274.44 kB
Dokument PDF Seznam literárních děl k MZ - formulář k tisku.pdf
Dokument PDF
264.21 kB
Dokument PDF Seznam literárních děl k MZ.pdf
Dokument PDF
135.61 kB
Učitelé
Mgr. Marie Dufková
Mgr. Zuzana Grohová
Mgr. Vilma Vašáková
Mgr. Mojmír Zetek
Aktuality k předmětu

Aktuality k předmětu

Celkem 2 aktuality

Zobrazit všechny aktuality
Galerie k předmětu

Galerie k předmětu

Žádné galerie

Zobrazit všechny galerie