Popis předmětu

Hodinová dotace: 3 hodiny týdně

Vyučovací předmět Seminář z molekulární a experimentální biologie rozšiřuje základní učivo buněčné biologie, molekulární biologie a genetiky, botaniky, zoologie, anatomie a fyziologie člověka probírané v předmětech Biologie a Seminář a cvičení z biologie.

Náplní semináře jsou laboratorní cvičení, která rozšiřují vědomosti získané v předmětech Biologie a Seminář a cvičení z biologie. Žáci budou na základě provedených experimentů vypracovávat protokoly, které budou hodnoceny učitelem. Řada experimentů bude prováděna pomocí senzorů propojených s počítačem, jiné budou založeny na práci s mikroskopem, případně s ostatním vybavením laboratoře biologie. Laboratorní cvičení budou zaměřena hlavně na tyto oblasti:

 • Chemické složení živých organismů
 • Virologie
 • Bakteriologie
 • Sledování metabolismu kvasinek
 • Sledování fotosyntézy rostlin
 • Chromatografie fotosyntetických barviv
 • Spektrometrie fotosyntetických barviv
 • Sledování dýchání klíčících rostlin
 • Měření energetické hodnoty některých potravin
 • Vybrané experimenty z enzymologie
 • Izolace DNA z buněk
 • Separace vitaminu B12 a hemoglobinu pomocí chromatografie
 • ELISA jako základní imunologická metoda
 • Rozšiřující botanická mikroskopie
 • Antropometrie
 • Dermatoglyfika
 • Měření vybraných veličin z fyziologie člověka
 • Sledování funkce smyslových orgánů člověka
 • Zkoumání vybraných reflexů

Bližší informace o probíraných tématech lze získat také ve Školním vzdělávacím programu volitelných předmětů na webových stránkách školy.

Získané znalosti a dovednosti uplatní absolventi semináře u přijímacích zkoušek a zejména pak při studiu na lékařských, přírodovědeckých a farmaceutických fakultách vysokých škol v České republice.

 

Soubory ke stažení (1)
Název a typ souboru
Dokument PDF Maturitni_temata_.biologie.pdf
Dokument PDF
301.71 kB
Učitelé
Mgr. Pavel Daniš
Mgr. Pavel Groh
Aktuality k předmětu

Aktuality k předmětu

Celkem 1 aktualita

Zobrazit všechny aktuality
Galerie k předmětu

Galerie k předmětu

Žádné galerie

Zobrazit všechny galerie