Obrázek článku „Cenu Ď ve Zlínském kraji získává …

… Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí."

Tato slova zazněla ve čtvrtek večer v sále brněnského hotelu Slavia z úst člena kolegia ceny „Ď“ pro Jihomoravský kraj, tajemníka Českého filharmonického sboru Brno pana Ladislava Chmelíka. Z jeho rukou jsme chvilku poté s kolegyní Marií Dufkovou přebraly hmatatelný symbol ceny „Ď“ z českého skla, na niž byla naše škola nominována Charitou Valašské Meziříčí.

Již samotná nominace pro nás znamenala velmi mnoho, ale že získáme přímo krajskou cenu – to jsme opravdu nečekali. Velmi si vážíme možnosti spolupráce s místní Charitou, která započala před třemi roky, kdy kluci z tehdejší 2. A (letos maturanti) vstoupili do role fotbalových trenérů a organizovali tréninky pro děti z nízkoprahového centra Zastávka. Spolupráce se v dalších letech rozrostla – pravidelně se zapojujeme do pořádání předvánočních jarmarků, na nichž nabízíme naše výrobky nejen s vánoční tematikou (adventní věnce, přání, šály, čepice, hračky, domácí sirupy a bylinné masti, ručně vyráběná mýdla a jiné), a výtěžek věnujeme Charitě Valašské Meziříčí jednou na podporu paliativní péče, jindy na pomoc lidem bez domova; v loňském roce skupina studentů pravidelně navštěvovala seniory v Charitním domě ve Valašské Bystřici a připravovala pro klienty domova aktivizační a společenské hry; také si navzájem pomáháme s organizací plesů a dalších charitativních akcí.

Spolupracujeme i s dalšími organizacemi, jako jsou například SONS ČR (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky), Diakonie ČCE, Život dětem nebo Kola pro Afriku.

Jsme rádi, že můžeme našim žákům nabídnout způsob, jak podat pomocnou ruku těm, kteří to potřebují. Ještě více se radujeme z toho, že naši studenti pomáhat chtějí, že jsou ochotni věnovat svůj volný čas a energii na správném místě a moc jim za to děkujeme. A největší radost máme ze skutečnosti, že naši studenti nejsou zdaleka jediní, kteří umí druhým nezištnou pomoc poskytnout. Že je takových lidí spousta, jsme viděli i na vyhlášení ceny „Ď“ v Brně, kde se sešli nominovaní z celé Moravy. Zvítězit si zasloužil každý z nich. To, že ji nakonec obdrželi jen čtyři z nás, neznamená, že by jejich práce měla menší hodnotu – jedná se totiž o věci, jejichž cena je nezměřitelná.

Děkujeme a vzkazujeme všem – nezapomínejte poděkovat. Vždy je za co.

Mgr. Monika Hlosková

Co je cena „Ď“?

Nominace na cenu „Ď“ 2018

Fotografie (8)