Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

Informace o studiu

 

 

Vážení rodiče, milí žáci!

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí nabízí kvalitní přípravu na studium na všech typech vysokých škol a vyšších odborných škol ve dvou oborech studia 79-41-K/61 (šestiletý studijní cyklus)79-41-K/41 (čtyřletý studijní cyklus). Přesto, že je naše gymnázium zaměřeno na poskytování všeobecného vzdělání, umožňuje žákům rozvíjet individuální zaměření prostřednictvím nabídky širokého spektra volitelných předmětů v předmaturitním a maturitním ročníku.

Učební plán nižšího stupně šestiletého studijního cyklu

 

Týdenní hodinová dotace

Celková hodinová dotace

Z toho disponibilní hodiny

Ročník studia

1. ročník

2. ročník

Český jazyk a literatura

4 (1)

4 (1)

8 (2)

0

Cizí jazyk

4 (4)

3 (3)

7 (7)

1

Další cizí jazyk

3 (3)

3 (3)

6 (6)

6

Matematika

4 (1)

5 (1)

9 (2)

1

Občanská výchova

1 (0)

2 (0)

3 (0)

0

Dějepis

2 (0)

2 (0)

4 (0)

0

Zeměpis

2 (0)

2 (0)

4 (0)

0

Fyzika

2 (0)

2,5 (0,5)

4,5 (0,5)

0

Chemie

2,5 (0,5)

2,5 (0,5)

5 (1)

0

Biologie

2,5 (0,5)

2 (0)

4,5 (0,5)

0

Informatika

1 (1)

0 (0)

1 (1)

0

Hudební výchova

1 (1)

1 (1)

2 (2)

0

Výtvarná výchova

1 (1)

1 (1)

2 (2)

0

Tělesná výchova

2 (2)

2 (2)

4 (4)

0

Člověk a svět práce

integrováno do předmětu OV, Ch a Bi

   

Člověk a zdraví – Výchova ke zdraví

integrováno do předmětu Bi

   

Celkem hodin

32 (15)

32 (13)

64 (28)

8

Poznámky k učebnímu plánu

 • Hodnoty v závorkách označují počet dělených hodin z celkového počtu hodin.
 • Jako Cizí jazyk je vyučován Anglický jazyk, v prvním ročníku je posílen 1 disponibilní hodinou.
 • Předmět Matematika posílen ve druhém ročníku studia 1 disponibilní hodinou.
 • Další cizí jazyk si žáci volí z nabídky Německý jazyk, Francouzský jazyk a Ruský jazyk. Pro výuku předmětu jsou využity 3 disponibilní hodiny v prvním a 3 disponibilní hodiny ve druhém ročníku.
 • Předměty Občanská výchova, Chemie a Biologie integrují vzdělávací oblast Člověk a svět práce.
 • Předmět Biologie integruje vzdělávací obor Výchova ke zdraví.
 • Škola nabízí také nepovinné předměty Sborový zpěv a další dle zájmu žáků.
 • V 1. ročníku studia žáci absolvují dvoudenní adaptační kurz.
 • Průřezová témata jsou začleněna ve všech předmětech napříč ročníky. 
Učební plán čtyřletého studijního cyklu a vyššího stupně šestiletého studijního cyklu

 

Týdenní hodinová dotace

Celková hodinová dotace

Z toho disponibilní hodiny

Ročník studia – čtyřletý (šestiletý) cyklus

1. (3.)

2. (4.)

3. (5.)

4. (6.)

Český jazyk a literatura

4 (1)

3 (1)

3 (1)

4,5 (0,5)

14,5 (3,5)

2,5

Cizí jazyk

4  (4)

3 (3)

3 (3)

4 (4)

14 (14)

2

Další cizí jazyk

3 (3)

3 (3)

3 (3)

3 (3)

12 (12)

0

Matematika

4 (1)

4 (1)

3 (1)

3,5 (0,5)

14,5 (3,5)

4,5

Základy společenských věd

1 (0)

1 (0)

2 (0)

2 (0)

6 (0)

0

Dějepis

1 (0)

2 (0)

2 (0)

2 (0)

7 (0)

1

Zeměpis

2 (0)

3 (0)

2 (0)

0 (0)

7 (0)

1

Fyzika

3,5 (0,5)

3,5 (0,5)

2 (0)

0 (0)

9 (1)

3

Chemie

4 (1)

3 (1)

2,5 (0,5)

0 (0)

9,5 (2,5)

3,5

Biologie

2,5 (0,5)

3,5 (0,5)

3,5 (0,5)

0 (0)

9,5 (1,5)

3,5

Informatika

1 (1)

1 (1)

1 (1)

1 (1)

4 (4)

0

Hudební / výtvarná výchova

2 (2)

2 (2)

0 (0)

0 (0)

4 (4)

0

Tělesná výchova

2 (2)

2 (2)

2 (2)

2 (2)

8 (8)

0

Volitelný předmět I.

0 (0)

0 (0)

2 (2)

3 (3)

5 (5)

2

Volitelný předmět II.

0 (0)

0 (0)

2 (2)

3 (3)

5 (5)

2

Volitelný předmět III.

0 (0)

0 (0)

0 (0)

3 (3)

3 (3)

1

Člověk a příroda – Geologie

integrováno v předmětech Z, Ch, Bi

   

Člověk a svět práce

integrováno v předmětu ZSV

   

Člověk a zdraví – Výchova ke zdraví

integrováno v předmětech TV a Bi

   

Celkem hodin

34 (16)

34 (15)

33 (16)

31 (20)

132 (67)

26

Poznámky k učebnímu plánu

 • Hodnoty v závorkách označují počet dělených hodin z celkového počtu hodin.
 • Jako Cizí jazyk je vyučován Anglický jazyk. 
 • Další cizí jazyk si žáci volí z nabídky Německý jazyk, Francouzský jazyk a Ruský jazyk.
 • Předmět Základy společenských věd integruje vzdělávací oblast Člověk a svět práce.
 • Předměty Zeměpis, Chemie a Biologie integrují část vzdělávacího oboru Geologie.
 • Do předmětu Fyzika je začleněna 1 hodina z povinné hodinové dotace předmětu Informatika.
 • Předměty Biologie a Tělesná výchova integrují vzdělávací obor Výchova ke zdraví.
 • Škola nabízí také nepovinné předměty Sborový zpěv a další dle zájmu žáků.
 • V průběhu studia žáci absolvují dvoudenní adaptační kurz (1. ročník), pětidenní lyžařský kurz (1. / 3. ročník) a pětidenní sportovní kurz (3. / 5. ročník).
 • Průřezová témata jsou začleněna ve všech předmětech napříč ročníky.

Více informací o studiu naleznete na kartě Studium v podkategoriích Předměty, Aktivity, ŠVP.