Jméno a příjmení Email
Vyučující
Mgr. Mojmír Zetek (ředitel školy) mojmir.zetek@gfpvm.cz
Mgr. Filip Dřímal (zástupce statutárního orgánu) filip.drimal@gfpvm.cz
Mgr. Kateřina Barošová (školní psycholožka) katerina.barosova@gfpvm.cz
Mgr. Hynek Bartošek hynek.bartosek@gfpvm.cz
Mgr. Jana Bartošová jana.bartosova@gfpvm.cz
Mgr. Vojtěch Blabla vojtech.blabla@gfpvm.cz
Mgr. Radka Böhmová radka.bohmova@gfpvm.cz
David John Crofts david.crofts@gfpvm.cz
Mgr. Pavel Daniš pavel.danis@gfpvm.cz
Mgr. Taťána Danišová tatana.danisova@gfpvm.cz
Mgr. Alžběta Dřímalová alzbeta.drimalova@gfpvm.cz
Mgr. Marie Dufková marie.dufkova@gfpvm.cz
Mgr. Pavel Groh pavel.groh@gfpvm.cz
Mgr. Zuzana Grohová zuzana.grohova@gfpvm.cz
Mgr. Zuzana Halaštová zuzana.halastova@gfpvm.cz
Mgr. Markéta Heřmanová marketa.hermanova@gfpvm.cz
Ing. Vilma Hladíková vilma.hladikova@gfpvm.cz
Mgr. Jakub Holomek jakub.holomek@gfpvm.cz
Mgr. Martina Hrubošová martina.hrubosova@gfpvm.cz
Mgr. Jan Husák jan.husak@gfpvm.cz
Mgr. Ludvík Indrák ludvik.indrak@gfpvm.cz
RNDr. Eva Jirásková eva.jiraskova@gfpvm.cz
Mgr. Tomáš Kocur tomas.kocur@gfpvm.cz
Mgr. Veronika Koléšková veronika.koleskova@gfpvm.cz
Mgr. Lukáš Korábečný lukas.korabecny@gfpvm.cz
Mgr. Dalimil Krejčíř dalimil.krejcir@gfpvm.cz
Irena Kutačová irena.kutacova@gfpvm.cz
Mgr. Kateřina Maňasová katerina.manasova@gfpvm.cz
Mgr. Eliška Martinková eliska.martinkova@gfpvm.cz
Mgr. Karolína Mikulcová karolina.mikulcova@gfpvm.cz
Ing. Pavel Novosád pavel.novosad@gfpvm.cz
Mgr. Lukáš Plesník, Ph.D. lukas.plesnik@gfpvm.cz
Mgr. Radim Putyera radim.putyera@gfpvm.cz
Mgr. Blanka Šlerková blanka.slerkova@gfpvm.cz
Ing. Jana Šťastná jana.stastna@gfpvm.cz
Mgr. Pavlína Šustková pavlina.sustkova@gfpvm.cz
Mgr. Vilma Vašáková vilma.vasakova@gfpvm.cz
Ing. Bronislav Zachrdla bronislav.zachrdla@gfpvm.cz
Mgr. Alžběta Zetková alzbeta.zetkova@gfpvm.cz
Externí zaměstnanci
Mgr. Markéta Staveníková marketa.stavenikova@gfpvm.cz
Ekonomický úsek
Ing. Lenka Marečková lenka.mareckova@gfpvm.cz
Lenka Němcová sekretariat@gfpvm.cz
Ing. Ivona Schwarzová ucetni@gfpvm.cz
Bc. Denisa Štreitová denisa.streitova@gfpvm.cz
Provozní zaměstnanci
Petr Masař
Milada Masařová
Lýdie Povalová
Jitka Zajícová
Pracovnice školní jídelny
Markéta Malinová (vedoucí) jidelna@gfpvm.cz
Blanka Dohnalová
Božena Lúčanová
Lenka Staňková
Dana Zelenková
Mateřská dovolená
Mgr. Eva Hlaváčová eva.hlavacova@gfpvm.cz
Mgr. Barbora Šimíčková barbora.simickova@gfpvm.cz
Pracovníci školního poradenského pracoviště
Vilma Vašáková
výchovný poradce

Do oblasti výchovného poradenství spadá práce se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, dále pak poskytování konzultací žákům, kteří se ocitají ve složité životní situaci a jejich případné nasměrování do odborných pracovišť. Nedílnou součástí je spolupráce s pedagogickými poradnami a SPC.

Lukáš Korábečný
školní metodik prevence

Školní metodik prevence vykonává ve škole činnosti metodické a koordinační, činnosti informační a činnosti poradenské. Hlavní náplní těchto činností je realizace aktivit zaměřených na prevenci různých forem rizikového chování, dále pak aktivit zaměřených na podporu integrace. Školní metodik se ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky snaží včas podchytit projevy rizikového chování studentů, dále pak připravuje podmínky pro integraci studentů se specifickými poruchami chování.
Školní metodik spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy zabývajícími se problematikou prevence rizikového chování.

Markéta Heřmanová
kariérový poradce

Kariérové poradenství spojuje vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění.

Kateřina Barošová (školní psycholožka)
školní psycholog

Náplní práce školního psychologa je diagnostikovat a konzultovat problémy žáků. Další činnosti jsou metodické nebo poradenské. Pracuje se žáky i s jejich rodiči a také pedagogy. Komunikuje s dalšími poradenskými zařízeními jako je pedagogicko-psychologická poradna nebo se sociálními institucemi.
Cíleně pomáhá diagnostikovat specifické poruchy učení u žáků, ale sleduje i žáky nadané. Zjišťuje klima ve třídě, tím se myslí diagnostika výchovných i výukových problémů nebo šikana. Zpracovává různé dotazníky a ankety, pomocí kterých zjišťuje informace ke své práci školního psychologa Mezi jeho další činnosti patří kariérní poradenství. Školní psycholog sestavuje individuální vzdělávací plán pro žáky. Konzultuje i osobní problémy žáků a hledá jejich řešení.