Jméno a příjmení Email
Vyučující
Mgr. Mojmír Zetek (ředitel školy) mojmir.zetek@gfpvm.cz
RNDr. Eva Jirásková (zástupce statutárního orgánu) eva.jiraskova@gfpvm.cz
Mgr. Filip Dřímal (zástupce ředitele) filip.drimal@gfpvm.cz
Mgr. Hynek Bartošek hynek.bartosek@gfpvm.cz
Mgr. Jana Bartošová jana.bartosova@gfpvm.cz
Mgr. Vojtěch Blabla vojtech.blabla@gfpvm.cz
Mgr. Radka Böhmová radka.bohmova@gfpvm.cz
David John Crofts david.crofts@gfpvm.cz
Mgr. Pavel Daniš pavel.danis@gfpvm.cz
Mgr. Taťána Danišová tatana.danisova@gfpvm.cz
Mgr. Kateřina Drdová katerina.drdova@gfpvm.cz
Mgr. Alžběta Dřímalová alzbeta.drimalova@gfpvm.cz
Mgr. Marie Dufková marie.dufkova@gfpvm.cz
Mgr. Pavel Groh pavel.groh@gfpvm.cz
Mgr. Zuzana Grohová zuzana.grohova@gfpvm.cz
Mgr. Zuzana Halaštová zuzana.halastova@gfpvm.cz
Mgr. Markéta Heřmanová marketa.hermanova@gfpvm.cz
Ing. Vilma Hladíková vilma.hladikova@gfpvm.cz
Mgr. Jakub Holomek jakub.holomek@gfpvm.cz
Mgr. Martina Hrubošová martina.hrubosova@gfpvm.cz
Mgr. Jan Husák jan.husak@gfpvm.cz
Mgr. Ludvík Indrák ludvik.indrak@gfpvm.cz
Mgr. Veronika Koléšková veronika.koleskova@gfpvm.cz
Mgr. Lukáš Korábečný lukas.korabecny@gfpvm.cz
Mgr. Dalimil Krejčíř dalimil.krejcir@gfpvm.cz
Irena Kutačová irena.kutacova@gfpvm.cz
Mgr. Veronika Květoňová veronika.kvetonova@gfpvm.cz
Mgr. Kateřina Maňasová katerina.manasova@gfpvm.cz
Mgr. Karolína Mikulcová karolina.mikulcova@gfpvm.cz
Ing. Pavel Novosád pavel.novosad@gfpvm.cz
Mgr. Lukáš Plesník, Ph.D. lukas.plesnik@gfpvm.cz
Mgr. Radim Putyera radim.putyera@gfpvm.cz
Mgr. Blanka Šlerková blanka.slerkova@gfpvm.cz
Ing. Jana Šťastná jana.stastna@gfpvm.cz
Mgr. Pavlína Šustková pavlina.sustkova@gfpvm.cz
Mgr. Vilma Vašáková vilma.vasakova@gfpvm.cz
Ing. Bronislav Zachrdla bronislav.zachrdla@gfpvm.cz
Mgr. Alžběta Zetková alzbeta.zetkova@gfpvm.cz
Mgr. Eliška Žilinská eliska.zilinska@gfpvm.cz
Externí zaměstnanci
Mgr. Kateřina Indráková (externí psycholog) katerina.indrakova@gfpvm.cz
Zuzana Skýpalová zuzana.skypalova@gfpvm.cz
Ekonomický úsek
Ing. Lenka Marečková lenka.mareckova@gfpvm.cz
Lenka Němcová sekretariat@gfpvm.cz
Ing. Ivona Schwarzová ucetni@gfpvm.cz
Bc. Denisa Štreitová denisa.streitova@gfpvm.cz
Provozní zaměstnanci
Petr Masař
Milada Masařová
Lýdie Povalová
Jitka Zajícová
Pracovnice školní jídelny
Markéta Malinová (vedoucí) jidelna@gfpvm.cz
Blanka Dohnalová
Božena Lúčanová
Lenka Staňková
Dana Zelenková
Mateřská dovolená
Mgr. Eva Hlaváčová eva.hlavacova@gfpvm.cz
Mgr. Monika Hlosková monika.hloskova@gfpvm.cz
Mgr. Barbora Šimíčková barbora.simickova@gfpvm.cz
Pracovníci školního poradenského pracoviště
Vilma Vašáková
výchovný poradce

Výchovné poradenství na naší škole obsahuje dvě oblasti – kariérní a pedagogicko- psychologické poradenství.
V oblasti karierního poradenství spočívá práce výchovného poradce v poskytování informací od vysokých škol studentům a monitorování zájmu žáků o studium na VŠ.
Do oblasti pedagogicko-psychologického poradenství spadá práce se studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, dále pak poskytování konzultací studentům, kteří se ocitají ve složité životní situaci a jejich případné nasměrování do odborných pracovišť. Nedílnou součástí je spolupráce s pedagogickými poradnami a SPC.

Lukáš Korábečný
školní metodik prevence

Školní metodik prevence vykonává ve škole činnosti metodické a koordinační, činnosti informační a činnosti poradenské. Hlavní náplní těchto činností je realizace aktivit zaměřených na prevenci různých forem rizikového chování, dále pak aktivit zaměřených na podporu integrace. Školní metodik se ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky snaží včas podchytit projevy rizikového chování studentů, dále pak připravuje podmínky pro integraci studentů se specifickými poruchami chování.
Školní metodik spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy zabývajícími se problematikou prevence rizikového chování.

Kateřina Indráková (externí psycholog)
Externí psycholog

Externí psycholog vykonává činnosti konzultační a poradenské pro individuální zájemce, jimiž mohou být žáci, pedagogové i rodiče. Spolupracuje s výchovnou poradkyní a školním metodikem prevence také v oblasti pedagogicko-psychologického poradenství.