Jméno a příjmení Email
Vyučující
Mgr. Mojmír Zetek (ředitel školy) mojmir.zetek@gfpvm.cz
RNDr. Eva Jirásková (zástupce statutárního orgánu) eva.jiraskova@gfpvm.cz
Mgr. Filip Dřímal (zástupce ředitele) filip.drimal@gfpvm.cz
Mgr. Hynek Bartošek hynek.bartosek@gfpvm.cz
Mgr. Jana Bartošová jana.bartosova@gfpvm.cz
Mgr. Vojtěch Blabla vojtech.blabla@gfpvm.cz
Mgr. Radka Böhmová radka.bohmova@gfpvm.cz
David John Crofts david.crofts@gfpvm.cz
Mgr. Pavel Daniš pavel.danis@gfpvm.cz
Mgr. Taťána Danišová tatana.danisova@gfpvm.cz
Mgr. Kateřina Drdová katerina.drdova@gfpvm.cz
Mgr. Alžběta Dřímalová alzbeta.drimalova@gfpvm.cz
Mgr. Marie Dufková marie.dufkova@gfpvm.cz
Mgr. Pavel Groh pavel.groh@gfpvm.cz
Mgr. Zuzana Grohová zuzana.grohova@gfpvm.cz
Mgr. Zuzana Halaštová zuzana.halastova@gfpvm.cz
Mgr. Markéta Heřmanová marketa.hermanova@gfpvm.cz
Ing. Vilma Hladíková vilma.hladikova@gfpvm.cz
Mgr. Jakub Holomek jakub.holomek@gfpvm.cz
Mgr. Martina Hrubošová martina.hrubosova@gfpvm.cz
Mgr. Jan Husák jan.husak@gfpvm.cz
Mgr. Ludvík Indrák ludvik.indrak@gfpvm.cz
Mgr. Veronika Koléšková veronika.koleskova@gfpvm.cz
Mgr. Lukáš Korábečný lukas.korabecny@gfpvm.cz
Mgr. Dalimil Krejčíř dalimil.krejcir@gfpvm.cz
Irena Kutačová irena.kutacova@gfpvm.cz
Mgr. Veronika Květoňová veronika.kvetonova@gfpvm.cz
Mgr. Kateřina Maňasová katerina.manasova@gfpvm.cz
Mgr. Karolína Mikulcová karolina.mikulcova@gfpvm.cz
Ing. Pavel Novosád pavel.novosad@gfpvm.cz
Mgr. Lukáš Plesník, Ph.D. lukas.plesnik@gfpvm.cz
Mgr. Radim Putyera radim.putyera@gfpvm.cz
Mgr. Blanka Šlerková blanka.slerkova@gfpvm.cz
Ing. Jana Šťastná jana.stastna@gfpvm.cz
Mgr. Pavlína Šustková pavlina.sustkova@gfpvm.cz
Mgr. Vilma Vašáková vilma.vasakova@gfpvm.cz
Ing. Bronislav Zachrdla bronislav.zachrdla@gfpvm.cz
Mgr. Alžběta Zetková alzbeta.zetkova@gfpvm.cz
Mgr. Eliška Žilinská eliska.zilinska@gfpvm.cz
Externí zaměstnanci
Mgr. Kateřina Indráková (externí psycholog) katerina.indrakova@gfpvm.cz
Zuzana Skýpalová zuzana.skypalova@gfpvm.cz
Ekonomický úsek
Ing. Lenka Marečková lenka.mareckova@gfpvm.cz
Lenka Němcová sekretariat@gfpvm.cz
Ing. Ivona Schwarzová ucetni@gfpvm.cz
Bc. Denisa Štreitová denisa.streitova@gfpvm.cz
Provozní zaměstnanci
Petr Masař
Milada Masařová
Lýdie Povalová
Jitka Zajícová
Pracovnice školní jídelny
Markéta Malinová (vedoucí) jidelna@gfpvm.cz
Blanka Dohnalová
Božena Lúčanová
Lenka Staňková
Dana Zelenková
Mateřská dovolená
Mgr. Eva Hlaváčová eva.hlavacova@gfpvm.cz
Mgr. Monika Hlosková monika.hloskova@gfpvm.cz
Mgr. Barbora Šimíčková barbora.simickova@gfpvm.cz
Pracovníci školního poradenského pracoviště
Vilma Vašáková
výchovný poradce

Do oblasti výchovného poradenství spadá práce se studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, dále pak poskytování konzultací studentům, kteří se ocitají ve složité životní situaci a jejich případné nasměrování do odborných pracovišť. Nedílnou součástí je spolupráce s pedagogickými poradnami a SPC.

Lukáš Korábečný
školní metodik prevence

Školní metodik prevence vykonává ve škole činnosti metodické a koordinační, činnosti informační a činnosti poradenské. Hlavní náplní těchto činností je realizace aktivit zaměřených na prevenci různých forem rizikového chování, dále pak aktivit zaměřených na podporu integrace. Školní metodik se ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky snaží včas podchytit projevy rizikového chování studentů, dále pak připravuje podmínky pro integraci studentů se specifickými poruchami chování.
Školní metodik spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy zabývajícími se problematikou prevence rizikového chování.

Kateřina Indráková (externí psycholog)
externí psycholog

Externí psycholog vykonává činnosti konzultační a poradenské pro individuální zájemce, jimiž mohou být žáci, pedagogové i rodiče. Spolupracuje s výchovnou poradkyní a školním metodikem prevence také v oblasti pedagogicko-psychologického poradenství.

Markéta Heřmanová
kariérový poradce

Kariérové poradenství spojuje vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění.