Popis předmětu
Obsahové vymezení předmětu

Předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a začleňuje obsah oboru Hudební výchova Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a pro gymnázia a integrujícího tématu Umělecká tvorba a komunikace, který je součástí vzdělávací oblasti.

Vyučovací předmět v sobě integruje rovněž průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova a Mediální výchova.

Hudební výchova rozšiřuje svým obsahem a cíli hudební výchovu základní školy.

Prohlubuje znalosti, rozvíjí dovednosti a upevňuje získané vědomosti v těchto okruzích činností:

  • produktivní činnosti – vokální činnosti (jednohlasý a vícehlasý zpěv, intonace, práce s mluveným slovem), instrumentální činnosti (hra na jednoduché nástroje, tvorba instrumentálních doprovodů) a hudebně pohybové činnosti (vyjádření hudby pohybem, tanec)
  • receptivní činnosti (hudebně výrazové prostředky, hudební formy, působení hudby)
  • reflexe (vnímání hudby, rozbor forem a výrazových prostředků, hodnocení hudby; význam, interpretace a umělecká hodnota díla; autor, styl, žánr, historické období, poselství díla

 

Učební plán

šestiletý studijní cyklus

1.

2.

3.

4.

5.

6.

celkem

disponibilní hodiny

týdenní hodinová dotace

1 (1)

1 (1)

2 (2)

2 (2)

0 (0)

0 (0)

6 (6)

0

 

čtyřletý studijní cyklus

1.

2.

3.

4.

celkem

disponibilní hodiny

týdenní hodinová dotace

2 (2)

2 (2)

0 (0)

0 (0)

4 (4)

0

  Pozn.: Hodnoty v závorkách označují počet dělených hodin z celkového počtu hodin.

 
Organizační vymezení předmětu

Předmět je vyučován ve specializované učebně, ve které je k dispozici odpovídající didaktická technika a hudební nástroje, které doplňují výuku. Do výuky jsou začleněny podle možností a nabídky uměleckých agentur exkurze, návštěvy koncertů, hudebních pořadů a divadelních představení.

Soubory ke stažení (1)
Název a typ souboru
Dokument PDF Maturitni_temata_HV
Dokument PDF
265.57 kB
Učitelé
Mgr. Petra Barcuchová
Aktuality k předmětu

Aktuality k předmětu

Celkem 111 aktualit

Zobrazit všechny aktuality
Galerie k předmětu

Galerie k předmětu

Celkem 12 galerií, 857 fotografií

Zobrazit všechny galerie