Popis předmětu
Obsahové vymezení předmětu

Cílem předmětu je osvojování si jazykových prostředků a funkcí, rozšiřování slovní zásoby a rozvíjení schopností žáků dorozumět se tímto jazykem v běžných situacích.

Předmět prohlubuje faktografické znalosti žáků týkající se anglicky mluvícího prostředí a upevňuje vědomí existence odlišných kultur.

Anglický jazyk se na nižším stupni šestiletého gymnázia v obou ročnících vyučuje jako Cizí jazyk a směřuje k dosažení úrovně A2. Na vyšším stupni šestiletého gymnázia a na čtyřletém gymnáziu je anglický jazyk vyučován ve všech třídách jako Cizí jazyk, navazuje na úroveň A2 a směřuje k dosažení úrovně B2 (podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).

Učební plán

šestiletý studijní cyklus

1.

2.

3.

4.

5.

6.

celkem

disponibilní hodiny

týdenní hodinová dotace

4 (4)

3 (3)

4 (4)

3 (3)

3 (3)

4 (4)

21 (21)

3

 

čtyřletý studijní cyklus

1.

2.

3.

4.

celkem

disponibilní hodiny

týdenní hodinová dotace

4 (4)

3 (3)

3 (3)

4 (4)

14 (14)

2

 Pozn.: Hodnoty v závorkách označují počet dělených hodin z celkového počtu hodin.

 
Organizační vymezení předmětu

Anglický jazyk se vyučuje ve skupinách čítajících 10–16 žáků. Hodiny probíhají v jazykové učebně, případně v kmenové třídě.

Obvykle ve 2. nebo 3. ročníku čtyřletého cyklu a jim odpovídajícím ročníkům vyššího stupně šestiletého cyklu, se mohou žáci zúčastnit poznávacího zájezdu do Velké Británie. Rovněž se mohou zapojit do celé řady rozmanitých soutěží v anglickém jazyce.

Soubory ke stažení (2)
Název a typ souboru
Dokument PDF Maturitni_temata_.anglicky_jazyk.pdf
Dokument PDF
261.29 kB
Dokument PDF Témata 3. části ústní zkoušky ve společné žásti MZ
Dokument PDF
268.41 kB
Učitelé
David John Crofts
Mgr. Zuzana Grohová
Ing. Jana Kopřivová
Mgr. Kateřina Maňasová
Mgr. Pavlína Šustková
Mgr. Alena Zahradníčková
Mgr. Mojmír Zetek
Mgr. Alžběta Zetková
Mgr. Eliška Žilinská
Ing. Dagmar Krouská (ext.)
Aktuality k předmětu

Aktuality k předmětu

Celkem 86 aktualit

Zobrazit všechny aktuality
Galerie k předmětu

Galerie k předmětu

Celkem 5 galerií, 307 fotografií

Zobrazit všechny galerie