Popis předmětu
Obsahové vymezení předmětu

Předmět Informatika vychází z obsahu Informační a komunikační technologie v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělání a gymnázia. Vyučovací předmět Informatika umožňuje žákům získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě s nimi pracovat a využívat je při studiu i v běžném životě. Obsah předmětu je zaměřen na získání a prohloubení znalostí práce s osobním počítačem (zvládnutí základních funkcí textového a tabulkového procesoru, grafického editoru), získávání, prezentování a ověřování věrohodnosti informací, komunikaci v rámci počítačové sítě, dodržování základních typografických a estetických pravidel při tvorbě a prezentaci dokumentů. Předmět Informatika je založen na aktivních činnostech žáků. Umožňuje realizovat samostatnost i spolupráci žáků a pracovat efektivně. Dovednosti získané v rámci Informatiky lze aplikovat ve všech oblastech vzdělávání. Žák je veden k tomu, aby sbíral a třídil informace ze zdrojů dostupných prostřednictvím internetu, aplikoval získané znalosti a dovednosti ve všech ostatních vzdělávacích předmětech, především při zpracovávání dokumentů.

Na Informatiku navazují a učivo rozšiřují Seminář z programování a Seminář z informatiky.

V Semináři z programování, studenti získají obecný, ale zároveň poměrně rozsáhlý základ ke studiu jakéhokoliv programovacího jazyka, což je velmi užitečné zejména pro uchazeče o studium na vysokých školách informačních, technických, přírodovědných a ekonomických směrů.

Předmět Seminář z informatiky rozšiřuje obsah vzdělávací oblasti Informatika a informační a komunikační technologie Rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání. Obsahem semináře je rozšíření a prohloubení učiva předmětu Informační a komunikační technologie o informace z oblasti teoretické informatiky, logiky, technických, softwarových a síťových prostředků.

 

Učební plán

šestiletý studijní cyklus

1.

2.

3.

4.

5.

6.

celkem

disponibilní hodiny

týdenní hodinová dotace

1 (1)

0 (0)

1 (1)

1 (1)

1 (1)

1 (1)

5 (5)

0

 

čtyřletý studijní cyklus

1.

2.

3.

4.

celkem

disponibilní hodiny

týdenní hodinová dotace

1 (1)

1 (1)

1 (1)

1 (1)

4 (4)

0

  Pozn.: Hodnoty v závorkách označují počet dělených hodin z celkového počtu hodin.

 
Organizační vymezení předmětu

Výuka probíhá formou výkladu a praktických cvičení v učebně s výpočetní technikou s podporou výkladu i cvičení pomocí datového projektoru. Žáci jsou rozděleni do skupin tak, aby každý pracoval samostatně na svém počítači.

Soubory ke stažení (4)
Název a typ souboru
Dokument PDF Maturitni_temata_programovani1617.pdf
Dokument PDF
263.93 kB
Dokument PDF Maturitni_temata_informatika.pdf
Dokument PDF
262.67 kB
Dokument PDF Maturitni_temata_programovani1718.pdf
Dokument PDF
266.23 kB
Dokument PDF Maturitni_temata_programovani1819
Dokument PDF
264.17 kB
Učitelé
Mgr. Ludvík Indrák
RNDr. Eva Jirásková
Ing. Pavel Novosád
Mgr. Martina Tkadlecová
Ing. Bronislav Zachrdla
Aktuality k předmětu

Aktuality k předmětu

Celkem 108 aktualit

Zobrazit všechny aktuality
Galerie k předmětu

Galerie k předmětu

Celkem 4 galerie, 79 příspěvků

Zobrazit všechny galerie