Obrázek článku Úplný seznam uchazečů přijatých v rámci autoremedury

V této aktualitě naleznete seznamy uchazečů přijatých ke studiu na Gymnáziu Františka Palackého Valašské Meziříčí pro školní rok 2019/20 v rámci autoremedury. Seznam je úplný, již nebude aktualizován.

Seznam uchazečů přijatých v rámci autoremedury – čtyřletý studijní cyklus (79-41-K/41)

Seznam uchazečů přijatých v rámci autoremedury – šestiletý studijní cyklus (79-41-K/61)

Všem přijatým uchazečům o studium na Gymnáziu Františka Palackého Valašské Meziříčí srdečně gratuluji!

Svůj úmysl vzdělávat se na Gymnáziu Františka Palackého Valašské Meziříčí ve studijním oboru 79-41-K/41 Gymnázium (délka studia 4 roky) nebo 79-41-K/61 Gymnázium (délka studia 6 let), denní forma vzdělávání musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se na Gymnáziu Františka Palackého Valašské Meziříčí podle § 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ve střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kdy byl přijat na základě odvolání (§ 60g odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění).

Aby se uchazeč stal žákem Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí, musí nejpozději k 1. 9. 2018 předložit doklad o úspěšném ukončení 7. ročníku ZŠ (šestiletý cyklus) nebo doklad o splnění povinné školní docházky nebo úspěšném ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky (čtyřletý cyklus). 

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout osobně po telefonické domluvě od 7.15 do 15.15 hodin v kanceláři školy. Nevyzvednutá rozhodnutí budou následně zaslána poštou.

Mgr. Mojmír Zetek v. r., ředitel školy

Přiložené soubory (2)
Název a typ souboru
Dokument PDF Seznam uchazečů přijatých v rámci autoremedury – čtyřletý studijní cyklus, pro školní rok 2019/20
Dokument PDF
128.26 kB
Dokument PDF Seznam uchazečů přijatých v rámci autoremedury – šestiletý studijní cyklus, pro školní rok 2019/20
Dokument PDF
124.84 kB