Obrázek článku Univerzita Mikuláše Koperníka

Projekt zaměřený na studenty maturitního a předmaturitního ročníku.

Tento neziskový projekt pomáhá studentům v rozhodování se, na jakou vysokou školu a na jaký obor si mají podat přihlášku.

Jedná se o čtyřdenní pobyt na Gymnáziu Mikuláše Koperníka během podzimních prázdnin, tudíž nezameškáte ani hodinu běžného vyučování.

Organizátoři Vás provedou vysokoškolským prostředím, od imatrikulace, přes přednášky, zkoušky a kolokvia až k promoci.

Můžete projekt chápat jako vysokou školu nanečisto nebo také hru na vysokou školu. Bydlet budete na internátu GMK, stravovat se pak můžete ve školní jídelně.

Prostřednictvím přednášek, které připravují vysokoškolští studenti, se dozvíte nejen zajímavé informace z oboru, který si vyberete, ale budete mít i možnost mluvit s lidmi, kteří konkrétní fakulty a školy již navštěvují.

Vysokoškoláci naopak získávají prezentační schopnosti a zvykají si mluvit před publikem.

Touto dobou máme připraveno 33 přednášek z nejrůznějších oborů.

Více se o naší akci dozvíte na stránkách organizátora www.univerzitamk.cz.

za UMK tým,

Petr Machač

Přihláška na UMK

Přiložené soubory (1)
Název a typ souboru
Dokument PDF UMK 2018
Dokument PDF
324.33 kB