Obrázek článku Informace k přijímacím zkouškám nanečisto 2023

V této aktualitě naleznete časový harmonogram zkoušek a seznam přihlášených žáků.

Harmonogram PZN 20. ledna 2023

Rozpis učeben

3. A (120) – přízemí
4. A (213) – 1. patro
6. E (215) – 1. patro
5. E (312) – 2. patro
4. B (313) – 2. patro

Časový rozpis

13:45–13:50  prezence v učebně
13:50–14:05 úvodní administrace
14:05–15:15  test z matematiky
15:15–15:30 přestávka
15:30–15:45  úvodní administrace
15:45–16:45 test z českého jazyka

Výsledky přijímacích zkoušek nanečisto budou zveřejněny nejpozději v pondělí 30. 1. 2023 do 12.00 hodin.

Omluvy v případě odůvodněné neúčasti můžete zasílat na e-mail filip.drimal@gfpvm.cz.

Přiložené soubory (1)
Název a typ souboru
Dokument PDF Přijímací zkoušky nanečisto 2023 - seznam přihlášených
Dokument PDF
148.7 kB