Obrázek článku Informace k přijímacím zkouškám nanečisto 2024

V této aktualitě naleznete časový harmonogram zkoušek a seznam přihlášených žáků.

Harmonogram PZN 26. ledna 2024

Rozpis učeben

4. A (120) – přízemí
4. B (207) – 1. patro
1. E (210) – 1. patro
inf2 (220)– 1. patro
3. E (309) – 2. patro
3. B (310) – 2. patro
2. E (313) – 2. patro

Časový rozpis

13:45–13:50  prezence v učebně
13:50–14:05 úvodní administrace
14:05–15:15  test z matematiky
15:15–15:30 přestávka
15:30–15:45  úvodní administrace
15:45–16:45 test z českého jazyka

Výsledky přijímacích zkoušek nanečisto budou zveřejněny nejpozději v pondělí 5. 2. 2024 do 12.00 hodin.

Omluvy v případě odůvodněné neúčasti můžete zasílat na e-mail filip.drimal@gfpvm.cz.