Obrázek článku Květen je pryč a s ním i další maturitní ročník

V pátek 31. května v sále kulturního zařízení našeho města převzali úspěšní absolventi maturitního ročníku 2018/19 pamětní absolventské listy.

Nemohlo chybět slavnostní zahájení, jehož se tradičně ujal pěvecký sbor Basové G pod vedením sbormistryně Jany Krchákové, který kromě hymny České republiky a hymny studentské přidal i několik písní ze svého repertoáru. Poté se slova ujala PhDr. Helena Rudněvová z rožnovského gymnázia, jež za předsedy maturitních komisí zhodnotila průběh maturitních zkoušek a popřála všem absolventům do další životní etapy vše dobré. Jako pyšný otec své dcery promluvil za rodiče maturantů i náš pan starosta Bc. Robert Stržínek, který v úvodu svého projevu uvedl, že ho máme omluvit, že není zvyklý hovořit před tolika lidmi. Rychle se však s touto těžkou situací vyrovnal a velmi srdečnými slovy poděkoval celému pedagogickému sboru Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí, všem rodičům a hlavně poblahopřál absolventům k úspěšnému završení středoškolského studia a popřál hodně zdaru do let budoucích.

Následně obdrželi všichni absolventi od svých třídních učitelů pamětní absolventské listy a ti nejlepší i finanční odměny za vynikající prospěch a knižní poukázky za práci pro třídu. Za studenty pronesl vřelá slova, v nichž nechyběly díky rodičům a škole, absolvent ze třídy 4. A Adam Gorej. Závěrečným proslovem zakončil celé slavnostní shromáždění ředitel Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí Mgr. Mojmír Zetek.

Přejeme všem letošním absolventům, ať se jim v dalším životě daří, doufáme, že budou s láskou vzpomínat na náš růžový ústav a budou se za námi rádi vracet.

Mgr. Monika Hlosková

Fotografie (10)