Obrázek článku Tvůrčí dílna řešitelů a konzultantů SOČ

Sdružení na podporu talentované mládeže organizuje seminář, který vás naučí vše potřebné o středoškolské odborné činnosti.

Termín konání: 6.-8. listopadu 2019, začátek ve středu v 12.00, konec v pátek ve 13.00

Místo konání: Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví v Brně, Čichnova 23.

Akce je určena: především začínajícím studujícím středních škol, kteří nemají se SOČ žádné nebo jen malé zkušenosti a potřebují se naučit, jak s tvorbou práce SOČ začít a dále pokračovat a jak postupovat. Kromě tří skupin studentů po cca 20 účastnících bude zařazena jedna skupina pedagogických pracovníků – konzultantů, kteří s těmito studenty pracují.

Náplň akce: praktické semináře, v nichž se dozvíte, jak najít téma, postupovat při tvorbě práce, správně citovat literaturu, připravit se na obhajobu, zvládnout odbornou diskuzi s porotou.

Předběžný program: jak zvolit a upřesnit téma, správný způsob citování, příprava dokonalé prezentace, psychologické, asertivní a rétorické aspekty obhajoby prací, tvorba prezentace, a další.

Cena: Účastníci si hradí jen dopravu do Brna a z Brna. Organizátor z dotací, grantů a sponzorských darů hradí ubytování, stravování (3× denně), studijní materiály, lektorné a další náklady. Účastníci získají na závěr osvědčení o účasti.

Podmínky účasti: Počet míst je omezen. Přijímání probíhá ve dvou kolech, uzávěrky přihlášek 13. října, 27. října. V případě, že bude v daném kole přihlášeno méně studentů, než je aktuální počet volných míst, přijmeme všechny. V případě, že se do daného přijímacího kola přihlásí více studentů, než je aktuální počet volných míst, budeme vybírat studenty tak, aby bylo zastoupeno co nejvíce krajů a co nejvíce škol.

Závazně se přihlaste co nejdříve na této adrese.

Neváhejte a přijďte se naučit, jak dělat SOČ!
Případné dotazy zodpovíme na e-mailové adrese dosedel@snptm.cz

 

Tomáš Doseděl

Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky, z.s.

Přiložené soubory (1)
Název a typ souboru
Dokument PDF Tvůrčí dílna SOČ 2019 - základní informace
Dokument PDF
684.02 kB