Obrázek článku Experience Cambridge 2020

Nadějní studenti předposledního ročníku střední školy mohou strávit 4 dny na Cambidgské univerzitě.

Program Experience Cambridge 2020 se koná pod záštitou česko-slovenského spolku v Cambridge. Studenti se během stáže budou moci účastnit přednášek a praktik, setkat se s českými a slovenskými studenty této univerzity nebo se zúčastnit místní tradiční formální večeře, která se nese v duchu filmů o Harry Potterovi.

Cílem našeho programu je ukázat středoškolákům, že studovat na University of Cambridge není pro Čechy a Slováky nemožné, a povzbudit je v případné snaze u studium.

Podmínkou přihlášky je průměr známek do 1,5 a velký zájem o předmět, jehož studiu se uchazeč chce v budoucnosti věnovat. To by mělo být doloženo mimoškolnímu aktivitami souvisejícími s daným předmětem.

Více informací můžete najít na webové stránce a v příloze této zprávy.

Martina Orvošová
The Cambridge University Czech and Slovak Society

Přiložené soubory (1)
Název a typ souboru
Dokument PDF Experience Cambridge application poster cz
Dokument PDF
357.15 kB