Obrázek článku Změna cen obědů ve školní jídelně

Nový ceník stravného platí od 1. 1. 2020

V souvislosti s nárůstem cen potravin a provozních nákladů (elektřina, voda, plyn, mzdy) a se stále se zvyšujícím důrazem na kvalitu školního stravování jsme nuceni přistoupit k navýšení cen stravného v naší školní jídelně o 2,- Kč za jeden oběd. U cizích strávníků se zvyšuje o 6,- Kč za jeden oběd (o 2,- Kč zvýšení ceny potravin + 4,- Kč režijní náklady). Nové ceny se budou týkat všech strávníků školní jídelny:

Žáci do 14 let – 31,- Kč
Žáci od 15 let – 32,- Kč
Cizí strávníci – 66,- Kč
Překontrolujte si, prosím, výši limitů inkas na svých účtech.

K navýšení jsme přistoupili v zájmu zachování kvality a pestrosti jídelníčku a zároveň i z důvodu plnění výživových norem, které jsou dány plněním tzv. spotřebního koše dle Vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů. Ceny stravného jsme naposledy zvyšovali 1. 9. 2016.

Markéta Malinová, vedoucí školní jídelny

Přiložené soubory (1)
Název a typ souboru
Dokument PDF Vnitřní řád školní jídelny od 2020
Dokument PDF
290.5 kB