Obrázek článku Zrušení přípravného kurzu k přijímacím zkouškám

Z důvodu trvajícího přerušení školního vyučování rušíme plánovaný přípravný kurz k přijímacím zkouškám.

V současné době uvádí MŠMT pravděpodobný termín otevření škol nejdříve v polovině května 2020 a termín přijímacích zkoušek 14 dní po otevření škol. Naše škola nebude v tomto krátkém období schopna realizovat přípravný kurz k přijímacím zkouškám pro uchazeče o šestileté studium. Již přijaté účastnické poplatky škola vrátí převodem na účty, z nichž byly platby odeslány. 

Mgr. Filip Dřímal