Obrázek článku České hlavičky 2020

Projekt pro mimořádně nadanou středoškolskou mládež bude probíhat i v letošním roce.

I přes aktuální situaci, která je pro všechny velmi složitá, jsme se rozhodli uspořádat 14. ročník této soutěže. Pro soutěžící jsou pro letošní rok připraveny finanční odměny ve výši 210 000 Kč.

Podrobnější informace je možné nalézt na webu, nebo v přiloženém statutu letošních cen.

Projekt České hlavičky je ucelený program zaměřený na podporu nadaných studentů v technických a přírodovědných oborech, na zvýšení zájmu mladých lidí o studium těchto oborů na středních a vysokých školách a rozvíjení zájmu o tyto obory, případně i o vědeckou kariéru. Je zaměřen na středoškolskou mládež. 

Projekt České hlavičky je odvozen od mateřského projektu Česká hlava, který má v současné době dobře fungující mediální kampaň zaměřenou na popularizaci vědy v České republice a daří se mu zvyšovat společenskou prestiž vědeckých a technických pracovníků. Je završen pravidelným udělováním Národní ceny vlády Česká hlava a dalšími cenami z oblasti vědy a techniky.

Václav Marek, ředitel společnosti
Česká hlava PROJEKT z.ú.

Přiložené soubory (1)
Název a typ souboru
Dokument PDF České hlavičky statut cen_2020
Dokument PDF
229.49 kB