Obrázek článku Konzultace ve škole v červnu

Od 4. 6. 2020 se budou konat konzultace pro žáky nematuritních ročníků.

Vážené žákyně, vážení žáci a rodiče,

opět všechny zdravíme a přejeme pevné nervy a zdraví.

Od pondělí 11. 5. 2020 do školy na osobní konzultace přicházejí žáci maturitních tříd. 

Od začátku června MŠMT povolí konzultace ve škole pro skupiny maximálně 15 žáků i nematuritních ročníků.
Z organizačních důvodů (písemné MZ a JPZ) nemůžeme tuto formu výuky začít 1. 6. 2020, ale 4. a 5. 6. a od 10. 6. 2020 již mohou Vaši vyučující navrhovat termíny pro osobní setkání ve škole. Tyto konzultace se netýkají předmětů HV, TV a VV. Vše se bude odehrávat v 1. – 5. vyučovacích hodinách. Čas bude využit pro vysvětlení, opakování a upevnění učiva druhého pololetí. Žáci, kteří se do školy dostaví, přinesou Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které najdete v příloze této zprávy.
Přílohou této zprávy je také rozpis učeben, které budou jednotlivé třídy pro své konzultace využívat.

Bližší informace dostanete od jednotlivých vyučujících.

Mgr. Mojmír Zetek
ředitel školy

Přiložené soubory (2)
Název a typ souboru
Dokument PDF Učebny červen
Dokument PDF
257.78 kB
Dokument PDF Čestné prohlášení
Dokument PDF
248.23 kB