Obrázek článku Čestné prohlášení o bezinfekčnosti

V příloze této zprávy najdete formulář, který musí studenti a uchazeči o studium odevzdat vyplněný a podepsaný (zákonným zástupcem) při prvním vstupu do budovy školy v kanceláři.

Přiložené soubory (1)
Název a typ souboru
Dokument PDF čestné_prohlášení_Covid_19
Dokument PDF
248.23 kB