Obrázek článku Provoz školy od 1. září 2020 a COVID-19

Tato zpráva shrnuje opatření, která naše gymnázium přijímá k prevenci šíření COVID-19.

1. září 2020 začne výuka běžným způsobem. Aktuálně nejsou v platnosti opatření, která by omezovala počet žáků ve třídách apod. Zakrývání úst a nosu (např. pomocí roušek) v budově školy není povinné.

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nesmí vstoupit do budovy školy.

Žádáme zákonné zástupce žáků a další osoby, aby pokud možno do budovy školy nevstupovali a vše potřebné vyřídili telefonicky nebo e-mailem.

U vstupu do budovy školy, v každé učebně a v jídelně jsou k dispozici dávkovače s dezinfekcí. Místo textilních ručníků se používají jednorázové papírové. Je nutné si často důkladně mýt a dezinfikovat ruce.

Zaměstnanci školy budou dbát na časté větrání učeben.

Pokud by nezletilý žák vykazoval v průběhu vyučování známky akutního onemocnění, bude škola o této situaci informovat zákonné zástupce a požádá je o převzetí žáka. Do té doby, než se zákonný zástupce dotyčného žáka dostaví, bude žák trávit čas izolován v samostatné místnosti.

Pokud se u žáka vyskytnou příznaky akutního infekčního onemocnění, je nutné, aby zákonný zástupce (popř. sám zletilý žák) telefonicky kontaktovat praktického lékaře.

Škola bude poskytovat vzdělávání distančním způsobem, pokud by byla v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků dotyčné třídy. V takovém případě by žáci měli povinnost se distančně vzdělávat.

Při příjezdu studentů či pedagogických pracovníků ze zahraničí se doporučuje řídit pravidly nastavenými  semaforem, který stanoví seznam zemí podle míry rizika nákazy a pravidla z toho vyplývající, viz webové stránky Ministerstva zahraničí.

Vedení školy zváží konání mimoškolních aktivit žáků a akcí školy pro veřejnost podle aktuálního vývoje epidemie a doporučení nadřízených orgánů. Soutěže celostátního charakteru se ve školním roce 2020/2021 pravděpodobně nebudou konat.

V souladu s pokyny ministerstva školství budeme v září a říjnu tohoto roku věnovat ve vyučování prostor opakování a doplnění učiva, které se v loňském školním roce probíralo distanční formou, případně nebylo realizováno. V předmětech výchovného charakteru bude možné od některých vzdělávacích obsahů upustit a nepřesouvat je do aktuálního školního roku. 

V případě jakýchkoliv změn hygienických opatření ve škole budou informace vyvěšeny na těchto webových stránkách.

Mgr. Mojmír Zetek
ředitel školy

 

Přiložené soubory (2)
Název a typ souboru
Dokument PDF hygiena_rukou
Dokument PDF
2.48 MB
Dokument PDF plakat_myti_rukou
Dokument PDF
3.89 MB