Obrázek článku International Week Ekonomické fakulty VŠB-TUO

Tato akce zahrnuje sérii online přednášek vyučujících ze zahraničních vysokých škol.

Jako partnerská škola VŠB-TUO jsme zváni ke sledování i aktivní účasti na těchto přednáškách.

Začínáme 5. října 2020 a podrobný přehled přednášek i s vizitkami přednášejících najdete zde.