Obrázek článku Zrušení prezenčního vyučování do odvolání

Od středy 14. 10. 2020 je vládním opatřením zakázána přítomnost žáků ve škole včetně nižšího gymnázia.

Všechny třídy školy budou mít distanční vyučování podle aktuálního rozvrhu (zveřejněného v aplikaci Bakaláři). Podzimní prázdniny se prodlužují na celý týden. 

Distanční výuka probíhá prostřednictvím platformy Microsoft Teams. Na každou hodinu v rozvrhu zadává učitel žákům práci. Výuka probíhá buď synchronně (studenti a vyučující jsou v době vyučovací hodiny zároveň on-line), anebo asynchronně (učitel zadává žákům samostatnou práci a ti ji vypracují do termínu určeného učitelem). V předmětech s jednohodinovou dotací bude průměrně aspoň jedna synchronní hodina za 2 týdny, v předmětech s vyšší hodinovou dotací bude průměrně aspoň jedna synchronní hodina za týden. Synchronně se však budou učit nejvýše dvě třetiny hodin daného předmětu týdně.

Nejpozději na začátku hodiny podle rozvrhu učitel připraví do Teams práci pro žáky. Synchronní hodiny plánuje (a sdělí žákům) učitel nejpozději den předem.

V distanční výuce se zapisuje do třídní knihy absence, žáci či jejich zákonní zástupci posílají omluvenky obvyklým způsobem třídnímu učiteli, který absence omlouvá. Někdy může být absence zapsána i zpětně, když žák neodevzdá práci z hodiny ve stanoveném termínu.

Na dotované obědy mají žáci nárok i při distanční výuce ve dnech, kdy je školní jídelna v provozu, výdej obědů pro ně bude od 12:20 do 13:50 hod.

Zákazán je provoz vnitřních sportovišť a tělocvičen, proto jsou do odvolání přerušeny pronájmy tělocvičny školy.

Mgr. Mojmír Zetek, ředitel školy