Obrázek článku Třídní schůzky online

11. listopadu 2020 v 16 hodin proběhnou plánované třídní schůzky pro rodiče žáků, tentokrát online formou. Přístupové údaje zasílají třídní učitelé prostřednictvím Komens v aplikaci Bakaláři.

Stejnou formou proběhne schůzka rady rodičů s vedením školy a předsedy předmětových komisí v 17:30 hod. Pozvánku s patřičným odkazem dostali členové rady e-mailem.