Obrázek článku Soutěž Člověk a společnost

Katedra sociální a kulturní antropologie FF Univerzity Pardubice právě vyhlásila již 4. ročník této soutěže.

Soutěž je určena všem studentům 1. - 4. ročníků středních škol, popř. 5. - 8. ročníků osmiletých gymnázií a 3. - 6. ročníků šestiletých gymnázií.

Tématem letošního ročníku je společnost v době covidové či post-covidové, tedy jak se společnost mění pod vlivem nového coronaviru. Studenti se mohou vyjádřit různými způsoby: esejemi, fotografiemi, audiovizuálně či výzkumy.

Příspěvky do soutěže očekáváme do 10. dubna 2021. U každého příspěvku uveďte jméno a adresu školy spolu s kontakty a také ročník, který autor navštěvuje. 

Těšíme se na vaše příspěvky.

 

Mgr. Lada Viková

asistent na Katedře kulturní a sociální antropologie

Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice

Fotografie (1)