Obrázek článku Ekonomické vzdělání a přehled o nejnovějších technologiích?

To vše spojuje studium bakalářského programu Ekonomika a management na ČVUT v Praze.

Hledáme studenty se zájmem o ekonomické otázky a využití nových technologií, které mění svět. Informace o studijních programech najdete na webových stránkách.

 

prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.
ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií