Obrázek článku Grafický design a vizuální komunikace

To je nový studijní program, který otevírá Fakulta umění Ostravské univerzity v novém akademickém roce 2021/2022.

Studijní program Grafický design a vizuální komunikace je možné studovat v bakalářském stupni a následně v  navazujícím magisterském.

Více také na Facebooku ateliéru grafického designu, Facebooku Fakulty umění nebo na Instagramu.

 

Michaela Weimann

produkce a marketing