Obrázek článku Láká vás studium Hornicko geologické fakulty VŠB-TUO?

Tak třeba pro vás bude ten pravý obor právě Ekonomika surovin.

Tento obor vás naučí řídit procesy v oblasti těžby, zpracování a recyklace nerostných surovin. Obor propojuje přírodovědné a technické disciplíny spolu s ekonomickými a manažerskými. Na trhu práce se uplatníte jako manažeři v oblasti získávání a využívání surovin, komoditní obchodník, v bankovním či investičním sektoru nebo referent státní správy a samosprávy.

Zároveň můžete využít možnosti zúčastnit se odborných přednášek Ekonomika surovin aneb nerostné suroviny včera dnes a zítra, Obchodování s komoditami, osobních financí, Řízení pracovního výkonu, Benchmarking nejen pro strategické řízení aj.

 

doc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.

vedoucí Katedry ekonomiky a systémů řízení

Fotografie (2)