Přípravný kurz k přijímacím zkouškám 2018

Gymnázium Františka Palackého nabízí opakovací lekce učiva matematiky a českého jazyka pro uchazeče o studium šestiletého cyklu zaměřené na úlohy jednotných testů přijímacího řízení.

Termíny: pátek 16. 3., pátek 23. 3., středa 28. 3. a pátek 6. 4. 2018
Čas: 13:45–15:15, 15 minut přestávka,15:30–17:00
Přihláška: Elektronická přihláška je zpřístupněna od 1. 2. 2018 do 15. 3. 2018 do 12.00 hodin.
  Seznam účastníků
Cena:

600,- Kč

Platba převodem na číslo účtu: 2201022424/2010, variabilní symbol: 20180316.

Do poznámky pro příjemce, prosím, uveďte písmena PK, jméno a příjmení účastníka kurzu a .

Při neúčasti z vážných důvodů platbu vracíme jen v případě řádné písemné omluvy přihlášeného uchazeče.

 

Přiložené soubory (1)
Název a typ souboru
Dokument PDF Seznam účastníků přípravného kurzu k JPZ 2018
Dokument PDF
97.26 kB