Obrázek článku Přípravný kurz k přijímacím zkouškám 2019

Gymnázium Františka Palackého nabízí opakovací lekce učiva matematiky a českého jazyka pro uchazeče o studium šestiletého cyklu zaměřené na úlohy jednotných testů přijímacího řízení.

Termíny: pátek 15. 3., pátek 22. 3., pátek 29. 3. a pátek 5. 4. 2019
Čas: 13:45–15:15, 15 minut přestávka,15:30–17:00
Přihláška:

Elektronická přihláška je zpřístupněna od 1. 2. 2019 do 14. 3. 2019 do 12.00 hodin.

ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU NALEZNETE NA TOMTO ODKAZU

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH UCHAZEČŮ A EVIDENCE PLATEB

Cena:

600,- Kč

Platba převodem na číslo účtu: 2201022424/2010, variabilní symbol: 20190315.

Do poznámky pro příjemce, prosím, uveďte písmena PK, jméno a příjmení účastníka kurzu a .

Při neúčasti z vážných důvodů platbu vracíme jen v případě řádné písemné omluvy přihlášeného uchazeče.

 

Přiložené soubory (1)
Název a typ souboru
Dokument PDF Seznam přihlášených účastníků přípravného kurzu 2019
Dokument PDF
139.55 kB