Obrázek článku Přípravný kurz k přijímacím zkouškám 2020

Gymnázium Františka Palackého nabízí opakovací lekce učiva matematiky a českého jazyka pro uchazeče o studium šestiletého cyklu zaměřené na úlohy jednotných testů přijímacího řízení.

Termíny: pátek 13. 3., pátek 20. 3., pátek 27. 3. a pátek 3. 4. 2020
Čas: 13:45–15:15, 15 minut přestávka,15:30–17:00
Přihláška:

Elektronická přihláška přístupná od 1. 2. do 12. 3. 2020 do 12.00 hodin kliknutím na tento odkaz.

Cena:

600,- Kč

Platba převodem na číslo účtu: 2201022424/2010, variabilní symbol: 20200313.

Do poznámky pro příjemce, prosím, uveďte písmena PK, jméno a příjmení účastníka kurzu a .

Při neúčasti z vážných důvodů platbu vracíme jen v případě řádné písemné omluvy přihlášeného uchazeče.