Obrázek článku Přípravný kurz k přijímacím zkouškám 2024

Gymnázium Františka Palackého nabízí opakovací lekce učiva matematiky a českého jazyka pro uchazeče o studium šestiletého cyklu (žáky 7. třídy ZŠ) zaměřené na úlohy jednotných testů přijímacího řízení.

Termíny: pátek 1. 3., pátek 8. 3., pátek 15. 3. a pátek 22. 3. 2024
Čas: 13:45–14:45, 15 minut přestávka, 15:00–16:00
Přihláška:

Kapacita naplněna, přihlašování ukončeno

Cena:

650,- Kč

Platba převodem na číslo účtu: 2201022424/2010, variabilní symbol: 20240301.

Do poznámky pro příjemce, prosím, uveďte písmena PK, jméno a příjmení účastníka kurzu a .

Při neúčasti z vážných důvodů platbu vracíme jen v případě řádné písemné omluvy přihlášeného uchazeče.