Obrázek článku Mezinárodní Power konference

Konference projektu Power k prevenci kybernásilí se koná v pátek 11. 6. 2021. 

Na akci promluví spousta zajímavých mezinárodních i českých osobností - např . Chou Yuhsuan, Catríona Graham, Bruna Diniz Franquera, Romeral Ortíz Quintilla nebo Pavel Houdek. Budou představeny projekty českých, rakouských a rumunských peer leaderů. Jedním z témat bude i to, jak založit vlastní neziskovou organizaci a jak jí zajistit kvalitní financování.

Podrobný program:                                

9:30 - 10:30 Úvodní blok

představení tématu a uvedení do kontextu
představení programu konference

10:45 - 12:45 Interaktivní část - společenské problémy související s tématem a jejich řešení

tři breakout roomy na následující témata
novinařina a politika
sociální media a hale speech
vzdělávání a osvětová činnost

12:45 - 14:00 Obědová pauza

14:00 - 14:30 Úvod do odpoledního programu

14:30 - 16:30 2. Interaktivní část - projektové nástroje

jak založit neziskovou organizaci
jak získat financování

16:45 - 17:30 Medailonky významných osobností, závěr a zakončení konference

 

Registraci na akci můžete provést v tomto odkazu.

Další informace k akci získáte zde.