Obrázek článku Otevřená možnost studia na VŠCHT Praha

Fakulta chemické technologie VŠCHT Praha vyhlásila doplňovací kolo přijímacího řízení.

Zájemci se mohou stále hlásit do studijního programu Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl se specializacemi Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky, Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů a Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů. Přihlášky do uvedeného studijního programu, včetně vybrané specializace bude možné podávat od 26. 7. do 27. 8. 2021  prostřednictvím portálu studuj.vscht.cz.

 

doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič

vedoucí Ústavu chemické technologie restaurování památek