Obrázek článku Výsledky přijímacího řízení 2021 po náhradním termínu přijímacích zkoušek

Výsledky přijímacího řízení na oba obory vzdělávání, tedy 79-41-K/41 (čtyřletý cyklus) a 79-41-K/61 (šestiletý cyklus) a užitečné informace k dalšímu postupu.

Svůj úmysl vzdělávat se na Gymnáziu Františka Palackého Valašské Meziříčí musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se na Gymnáziu Františka Palackého Valašské Meziříčí zanikají posledním dnem lhůty účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Aby se uchazeč stal žákem Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí, musí nejpozději k 1. 9. 2021 předložit doklad o úspěšném ukončení 7. ročníku ZŠ (šestiletý cyklus) nebo doklad o splnění povinné školní docházky či úspěšném ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky (čtyřletý cyklus). 

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout osobně v pondělí 14. 6. 2021 do 15.15 hodin a v úterý 15. 6. 2021 od 7.15 do 15.15 hodin v kanceláři školy. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou následně zaslána doporučeným dopisem do vlastních rukou.

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání ke Krajskému úřadu Zlínského kraje ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím ředitele Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí. Adresa: Husova 146/2, 757 01 Valašské Meziříčí.

V odvolacím řízení bude možné přijmout uchazeče, kteří se v celkovém pořadí umístí pod směrným číslem pro přijetí ke vzdělávání. V případě kladného vyřízení odvolání právní předpisy umožňují převést zápisový lístek na školu, na kterou jste odvolání podali.

Mgr. Mojmír Zetek, ředitel školy

Přiložené soubory (2)
Název a typ souboru
Dokument PDF Šestileté studium: výsledné pořadí po NT
Dokument PDF
298.01 kB
Dokument PDF Čtyřleté studium: výsledné pořadí po NT
Dokument PDF
188.37 kB