Obrázek článku Den třídního učitele 2. B

29. 6. 2021 nás čekal výlet do Branek. Pro mnohé milé překvapení a příjemné zakončení školního roku.

Ráno jsme si mohli příjemně přispat a poté jsme vyrazili vlakem směr Branky. Zde nás jako první čekal agrikulturní zážitek s výkladem od paní profesorky Bartošové. Dále jsme pokračovali na prohlídku zámku, kterým nás provedl pan Lacztovicza. Pan průvodce věděl o historii objektu vše a nezarazily ho ani naše všetečné dotazy typu, kolik mohla být původní pořizovací cena zámku. I na toto obratem odpověděl. Po prohlídce nás čekal ještě dendrologický průzkum parku a přestávka na opékání špekáčků spojená s debatou nad historií zámku a dalšími aktuálními tématy. Celou akci jsme zakončili pěším pochodem zpět do Valašského Meziříčí.

 

Petr Vajgl a Alžběta Manová