Obrázek článku Aktuální informace k testování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že od 13. 9. 2021 nebude platit povinnost screeningového testování žáků.

Stále platí povinnost, že každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, jímž je podle opatření Ministerstva zdravotnictví respirátor, pro žáky nižšího gymnázia ve věku do 15 let to může být chirurgická rouška.