Obrázek článku Jízda parním vlakem do Kroměříže ke 150. výročí založení školy

V přiložené fotogalerii můžete ochutnat atmosféru jízdy historickou vlakovou soupravou, kterou jsme podnikli v pátek 10. 9. 2021. 

Připomněli jsme tím letošní významné výročí naší školy a také účast Františka Palackého na Kroměřížském sněmu roku 1848.

Akce při 150. výročí založení Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí se konají pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Ing. Radima Holiše a za finanční podpory Města Valašské Meziříčí a Zlínského kraje.

Jízda parním vlakem byla součástí projektu Společně se vzděláváme, sportujeme a oslavujeme Františka Palackého. Tento projekt byl podpořen z Fondu malých projektů programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A SK-CZ.