Obrázek článku Týden vysokoškolákem na Přírodě

Jak se měla Tereza Hanáková z 3. B na akci Týden vysokoškolákem na Přírodě si můžete přečíst níže.

První týden v říjnu proběhla na UPOL akce týden vysokoškolákem. Před zahájením jsme se rozdělily do skupin podle oboru, kterému bychom se chtěli věnovat. Já jsem si vybrala chemii a byla jsem nadšená. Dále bylo možné si vybrat obor biologie, matematika a informatika, fyzika nebo vědy o Zemi. V pěti dnech jsme se podívali na 5 kateder z oboru chemie (analytická chemie, biochemie, anorganická chemie, fyzikální chemie a organická chemie). Každá katedra měla speciálně pro tuto akci připravený program, takže jsme si vyzkoušeli řadu chemických pokusů, počítání složitých chemických příkladů, nahlédla jsem do normálních hodin i na přednášky, o každé katedře nám řekli spoustu zajímavých informací, například jakými výzkumy se v aktuální době zabývají, nebo co obnáší daný obor, jaké jsou podmínky pro přijetí, anebo jaké je uplatnění po dostudování.

Mně osobně nejvíc nadchla katedra biochemie díky skvělým přednáškám (například o geneticky modifikovaných organismech) a úžasným zázemím pro studenty.

Po hlavním programu, následoval doprovodný program, kde jsme měli možnost jít na komentovanou prohlídku Olomouce, navštívit Pevnost poznání, projít si botanickou zahradu nebo se podívat do vědecké knihovny a kinosálu.

Celá akce se nesla ve velmi přátelském duchu. Bylo skvělé poznat středoškoláky se stejným zájmem o přírodní vědy.

 

Tereza Hanáková