Obrázek článku DOD na PřF Univerzity Palackého v Olomouci

Den otevřených dveří se uskuteční v pátek 3. 12. 2021 v online podobě.

V rámci této události je připravena řada předtočených materiálů, na které se můžete podívat na YouTube nebo si poslechnout podcast studentů fakulty na Spotify.

 

Oddělení vnějších a vnitřních vztahů

PřF UP

Fotografie (1)