Obrázek článku Malé předvánoční vystoupení obnoveného Basového G

Školní pěvecký sbor vystoupil po delší odmlce způsobené covidem i personálními změnami.

Se značkou Basové G byla dlouhá léta spojena zakladatelka sboru PhDr. Jana Krcháková. Ta sbor v roce 2020 předala nové kolegyni Mgr. Elišce Žilinské, která v loňském školním roce ve sborové činnosti pokračovala, ovšem covidová omezení zásadním způsobem komplikovala činnost tohoto hudebního tělesa. Proto jsme mohli obnovené Basové G slyšet poprvé až nyní. 22. 12. 2021, poslední den školního vyučování před vánočními prázdninami, se uskutečnil o velké přestávce malý koncert ve vestibulu školy. Nutno konstatovat, že ač v novém personálním obsazení zpěváků i sbormistryně, bylo to opět krásné. Těšíme se na pokračování příběhu Basového G!

Mgr. Filip Dřímal

Fotografie (22)