Obrázek článku Adaptační kurz třídy 1. E

Ve Velkých Karlovicích v termínu 3. a 4. 9. 2015 proběhla seznamovací akce studentů 1. E.

3. – 4. 9. 2015 se všech 27 studentů 1. E, třídní učitelka Ing. Jana Kopřivová a Mgr. Jan Jašek zúčastnili v penzionu Školka ve Velkých Karlovicích adaptačního programu. Jeho cílem bylo vzájemné poznání studentů mezi sebou i seznámení s učiteli, odbourání strachu z nového neznámého prostředí a vybudování přátelských vztahů založených na vzájemném respektu.

Pro tento účel byla připravena celá řada rozmanitých aktivit, rozvíjejících rozličné dovednosti a schopnosti studentů tak, aby se nikdo necítil upozaděný. Do nich se zapojili jak žáci, tak oba vyučující.

Pevně věříme, že 1. E bude po adaptačním kurzu kolektivem, ve kterém se budou všichni dobře cítit a který bude radost učit.

Ing. Jana Kopřivová

třídní učitelka