Akademie 2016

V pátek 1. dubna proběhla v rámci hlavní části oslav 145. výročí založení školy slavnostní Akademie Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí.

Dopoledne zhlédli program akademie žáci gymnázia, večerní představení bylo určeno hostům, rodičům, absolventům a přátelům školy. Letošní pátý ročník školní akademie měl malinko jiný ráz než ročníky předešlé. Kromě vystoupení žáků školy, která ukazují, čemu všemu se naši studenti věnují mimo školní budovu, byly na programu také besední bloky s významnými absolventy GFPVM.

Akademii stylově zahájil František Palacký alias Ondřej Hradil krátkou básní Moudrosti. Moderátoři Vojtěch Zetek a Herbert Ullrich (absolventský ročník 2014) poté uvedli slavnostní řečníky Mgr. Mojmíra Zetka, ředitele školy, PhDr. Tatianu Wenclovou, ředitelku partnerského Gymnázia Šahy, Bc. Roberta Stržínka, starostu města Valašské Meziříčí a PhDr. Stanislava Minaříka, vedoucího Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje. Po působivém pódiovém tanci Anny Sobotkové a Natálie Mrlinové a velmi úspěšném a již tradičním vystoupení Příležitostného profesorského pěveckého sboru přivítali průvodci večerem na pódiu Mgr. Jana Horáčka, dr. é sc. z Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd České republiky a Prof. RNDr. Tomáše Polívku, Ph.D., prorektora Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích pro vědu a výzkum, kteří promluvili nejen o své vědecké práci, ale také zavzpomínali na gymnaziální léta.

Po přestávce následovalo malé překvapení večera – telemost přes oceán do Fayetteville, kde působí další významný absolvent meziříčského gymnázia, hudební vědec a profesor University of Arkansas Dr. Martin Nedbal. V průběhu krátkého telefonického přenosu hovořil doktor Nedbal o tom, jak a proč ho začalo zajímat dílo Wolfganga Amadea Mozarta, srovnal přístup ke studentům u nás a v U.S.A., přičemž vyzdvihl podporu samostatného myšlení, zvyšování důvěry v sebe sama a rozvoj schopnosti prezentovat vlastní názor na veřejnosti, a vzpomínal na oslavy 125. výročí založení školy, které probíhaly v období, kdy on sám na GFPVM studoval.

Následně se diváci nechali ukolébat příjemným zpěvem Barbory Kutějové a pozvolna se přenesli do centra debaty druhé besední skupiny. Producent Milan Kuchynka představil premiérový díl streamového seriálu Kancelář Blaník, který byl oceněn Českým lvem 2015 za mimořádný počin v oblasti audiovize (jednoho Lva již Milan Kuchynka vlastní za film Protektor) a připomněl profesory, kteří ho v době studia nejvíce ovlivnili. Producentka a autorka námětu k filmu Děda a zpěvačka valašských lidových písní Marta Santovjáková Gerlíková s sebou přinesla upoutávku k filmu Děda, který bude mít premiéru 2. června 2016, a promluvila o důležitosti udržování tradic našich předků. Ředitel základní školy Masarykova a frontman kapely Docuku Mgr. Jiří Buksa se zabýval otázkou implementace prvků waldorfské školy do výuky a prozaičtějším tématem o vlivu umění hry na hudební nástroj na výběr partnera. Šéfredaktor reportážní publicistiky České televize, dramaturg a moderátor pořadu Reportéři ČT Marek Wollner, který se v únoru stal držitelem Ceny Ferdinanda Peroutky, zavedl diváky do zákulisí natáčení seriálu Kancelář Blaník, kterého se účastnil v pro něho ne zcela typické roli herce.

Street dance v podání taneční skupiny umělecké školy B-Art a kouzelnické vystoupení Kateřiny Burdové předcházelo důstojnému zakončení akademie, o které se postaral školní pěvecký sbor Basové G pod vedením PhDr. Jany Krchákové. Sbor zazpíval písně, které budou součástí soutěžního repertoáru na celostátní soutěži pěveckých sborů v Brně, kam se pěveckému sdružení podařilo postoupit z regionální soutěže Gymnasia Cantant.

Hosté, učitelé, absolventi a přátelé školy oživili své vzpomínky na gymnaziální dobu minulou na neformálním přátelském posezení v Sýpce Kulturního zařízení města Valašské Meziříčí, na jehož přípravách se sponzorsky podílela restaurace Šaman a organizačně ho zajišťovala kavárna Café Tucan.

Děkujeme všem, kteří se na přípravě akademie podíleli, a rovněž všem hostům, současným i bývalým učitelům, rodičům žáků, absolventům a přátelům našeho gymnázia, kteří s námi přišli oslavit 145. výročí založení školy.

Děkujeme všem sponzorům, díky nimž bylo možné celou akci uskutečnit v plném rozsahu, především pak firmám DEZA a.s., Váhala a spol. s.r.o., Hradil Vodoprojekt, Vibrobeton, Wolko-plast s.r.o., Ant. Cimala s.r.o., TS Valašské Meziříčí s.r.o., restaurace Šaman a HS Computers.

Mgr. Monika Hlosková

Fotografie (14)