Obrázek článku Nový Jičín – perla středověkého urbanismu

Poslední pondělí školního roku 2021/2022 jsme využili k návštěvě Nového Jičína. Návštěva to byla velmi vydatná, jelikož jsme se dozvěděli řadu informací z historie, současnosti i architektury města.

V první části dopoledního programu jsme navštívili baštu městského opevnění, ve které nás přivítal předseda Klubu rodáků a přátel města, bývalý starosta, Pavel Wessely. Vyprávěl nám o řadě významných rodáků a jejich osudech. Se zájmem jsme poslouchali zajímavosti o osobnostech historických i současných. Za všechny zmiňme alespoň malíře a spisovatele Maxe Mennheimera, malíře Eduarda Veitha a továrníka Augustina Hückela, díky kterému dnes Nový Jičín známe jako „město klobouků“. Současný novojičínský výtvarník a sochař Jan Zemánek je pak mimo jiné autorem památníku ve Štefánikově ulici, který je věnován dalším slavným rodákům – malíři Antonu Koligovi, Juliu Newaldovi, starostovi Vídně a Alfredu Neubauerovi, legendě automobilového sportu.

V druhé části programu jsme si prohlédli náměstí, které v roce 2015 vyhrálo soutěž o nejkrásnější náměstí v republice. Dozvěděli jsme se o založení města „na zeleném drnu“, jeho rozvoji i výstavbě samotného náměstí. Před horkem jsme se kryli pod loubími a přitom jsme obdivovali renesanční a barokní budovy zdobené pamětními deskami významných osobností, které v oněch budovách pobývaly (např. generál Laudon či císař Josef II.) Prohlídku města jsme zakončili u Žerotínského zámku, odkud jsme se unaveni horkem a silou informací vydali na zpáteční cestu.

Velké díky všem za účast!

 

Mgr. Kateřina Drdová